Manuele Lymfedrainage

Manuele Lymfedrainage (MLD) is een zachte, subtiele massagetechniek die zonder tussenstof wordt uitgevoerd op de huid en het direct daaronder liggende bindweefsel. De massagewerkdruk is laag en het tempo rustig en ritmisch. MLD heeft als doel het lymfestelsel te activeren waardoor vocht en afvalstoffen sneller worden afgevoerd; daarnaast verbetert de werking van het afweersysteem.

Een heel bijzonder effect van een juist uitgevoerde manuele lymfedrainage is het in balans brengen van het zenuwstelsel. MLD dempt de orthosympaticus waardoor de parasympaticus beter tot zijn recht kan komen; verder heeft MLD ook een pijndempend effect. Beide aspecten krijgen binnen de originele Voddermethode veel aandacht en bieden veel toepassingsmogelijkheden bij anti-stress behandelingen.

Al deze effecten maken de MLD geschikt om bij een breed scala aan klachten/aandoeningen ingezet te worden; gedacht kan worden aan o.a.: stressgerelateerde klachten, (sport) blessures, obstipatie, na (orthopedische) operaties, eczeem, migraine, hyperventilatie, rusteloze benen, spier/gewrichtsklachten, hematomen en bij sommige typen oedeem.

Er bestaan veel oorzaken voor oedeem. Manuele lymfedrainage kan vaak vermindering van klachten bewerkstelligen, hoewel in sommige situaties aanvullende maatregelen nodig zijn zoals een lymfetape of steunkous. Lymfetaping en MLD vormen dan een goede combinatie.

MLD en Borstgezondheid

Manuele Lymfedrainage is één van de beste massagemethoden om borstgezondheid te verbeteren en in stand te houden. In het zachte borstweefsel bevindt zich een zeer uitgebreid netwerk van fragiele lymfevaatjes en talrijke lymfeknopen. Wanneer er stagnatie optreedt in dit reinigende en afvoerende systeem kunnen er allerlei klachten ontstaan, bijvoorbeeld opgezette, pijnlijke of stugge borsten, cysten en verhardingen. Ook littekens na een operatie kunnen vervelende pijn-en drukklachten veroorzaken die met een combinatie van MLD en Lymfetaping vaak heel goed te behandelen zijn.

In toenemende mate wordt MLD van de borst ook preventief toegepast om de conditie van het borstweefsel in goede staat te houden. MLD van de borst is een zachte, weldadige massagebehandeling die zéér ontspannend werkt. Lichaam en geest komen in een meer parasympatische modus waardoor regeneratie en herstel kunnen plaatsvinden.  Veel medisch thermogafen in Nedeland adviseren hun cliënten MLD om laaggradige ontstekingen in het borstweefsel te verminderen en daarmee allerlei klachten te verbeteren.  Behandeling  met MLD van lymfepathologie ná kanker is in Nederland wettelijk alleen toegestaan door paramedisch opgeleide oedeem-en huidtherapeuten. Het gaat hierbij vaak om oedeemvorming in borst ,arm of okselregio ten gevolge van chirurgische lymfknoopverwijdering, waarbij omleidingroutes in het lymfestelsel moeten worden gezocht en behandeld.